BLACK FRIDAY- SLEVY AŽ 70%- BLACK FRIDAY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti:

Doke Stroke s.r.o.
se sídlem Bezručova 1371/4b, Jeseník 79001
IČ: 27845893
DIČ:CZ27845893

DODACÍ LHŮTA
Zboží, které vedeme skladem, Vám zašleme obratem, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla přijata Vaše objednávka. Pokud si zvolíte způsob platby předem, pak jakmile budou Vaše peníze připsány na náš účet, do 3 pracovních dnů ode dne připsání platby na účet, zboží odešleme. Zboží, které není skladem, je vyráběné na zakázku či podle vlastního návrhu pak do 3 týdnů (dodací lhůta je upřesněná v popisu zboží či vás budeme informovat v potvrzovacím emailu při objednávce).

Žádáme Vás, abyste měli také na paměti, že informace, že zboží je skladem, má pouze informativní charakter. Mění se totiž každou chvíli a nejsme schopni Vám vždy zaručit, že v okamžiku potvrzení Vaší objednávky, které se generuje automaticky, bude zboží stále skladem, hlavně, pokud se jedná o poslední kus.

O předání Vámi objednaného zboží přepravci, budete okamžitě informováni e-mailem.

PLATBA

Dobírka - cena poštovného 120 Kč /ppl/, 109 Kč /česká pošta/, 59 Kč /zásilkovna/ - platíte až při převzetí zboží od přepravce.
Převodem na náš účet u ČSOB č. 271098847/0300 – cena poštovného  100 Kč /ppl/, 75 Kč /čeká pošta/, 59 Kč /zásilkovna/- vyčkejte podkladů k provedení platby, včetně variabilního symbolu (číslo objednávky), které Vám budou zaslány e-mailem v potvrzení Vaší objednávky. Zboží Vám bude zasláno okamžitě po připsání částky na náš účet. Pokud nebude částka uhrazena do 14 dnů od data objednání, bude objednávka automaticky zrušena.
Bezhotovostně platební kartou
Osobní odběr- po domluvě.
Při nákupu nad 2.000Kč- POŠTOVNÉ ZDARMA

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 - zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené
 - zboží zašlete zpět na adresu: Doke Stroke s.r.o., Bezručova 1371/4b, 790 01 Jeseník a přibalte podepsaný reklamační formulář.
 - zboží zabalte, dovnitř zásilky přibalte  reklamační formulář  a zajděte na nejbližší pobočku zásilkovny. V zásilkovně podejte ZPĚTNOU ZÁSILKU ZDARMA s kódem: 91495285

Peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Výjimku tvoří zboží vyrobené dle přání zákazníka a využití generátoru. U zakázkové výroby nelze uplatnit nárok na vrácení zboží do 14. dnů bez udání důvodu (§ 1837 písm. d/OZ).
Pokud si nejste jisti rozměry, materiálem, barevností, atd., obraťte se na nás ještě před objednáním, rádi Vám s výběrem pomůžeme. Vrácené zboží vyrobené pro Vás na zakázku bychom jen těžko prodali někomu jinému.

ZÁRUKA A REKLAMACE
Reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku (především Oddíl čtvrtý – Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě) a zákonem na ochranu spotřebitele (Zákon 634/1992 Sb.)

Průběh reklamace:
Okamžikem převzetí zboží se stává kupující vlastníkem zboží, zároveň začíná běžet záruční lhůta na toto zboží v délce 24 měsíců. Jako záruční list přitom slouží faktura, která je zákazníkovi odeslána elektronicky. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží, vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

V případě reklamace zboží doporučujeme kupujícímu postupovat tímto způsobem:

1.     zboží zašlete zpět na adresu: Doke Stroke s.r.o., Bezručova 1371/4b, 790 01 Jeseník a přibalte podepsaný reklamační formulář

2.     zboží zabalte, dovnitř zásilky přibalte reklamační formulář a zajděte na nejbližší pobočku zásilkovny. V zásilkovně podejte ZPĚTNOU ZÁSILKU ZDARMA s kódem: 91495285

Při podání reklamace uveďte, prosím, číslo Vaší objednávky (je na faktuře) a popis zjištěných vad zboží a jejich projevy. Zároveň uveďte, co od reklamace očekáváte – opravu zboží, či vrácení platby za zboží.

Po podání reklamace rozhodne prodávající o dalším postupu, a do 3 pracovních dnů seznámí s rozhodnutím kupujícího, případně navrhne další postup reklamace – v případě přijetí reklamace bude kupující vyzván, aby zboží (řádně zabalené) společně s kopií daňového dokladu zaslal na adresu prodejce. Při zasílání zvolte doporučený balík České pošty, nikoliv dobírku, ta nebude přijata! Podle výběru ze strany kupujícího, pak bude na adresu kupujícímu zasláno opravené zboží (maximálně do 30 dní nebo dle domluvy s kupujícím) nebo zasláno zboží nové (maximálně do 30 dní), případně, odstoupí-li kupující od smlouvy, mu budou zaslány peníze v hodnotě ceny reklamovaného zboží na bankovní účet (jeho číslo kupující uvede při podání reklamace). Poštovní poplatky, vynaložené kupujícím na reklamační řízení, nejsou propláceny.

Prodávající neručí za škody způsobené na zásilce přepravcem. Pokud vám je zásilka doručena poškozená (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se prodávající zříká všech závazků, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce.

Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat u přepravce. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Přepravce je povinen takový zápis sepsat.

UŽIVATELSKÝ ÚČET
1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Kupující může disponovat pouze jedním účtem, pokud má jeden uživatel více účtů, vyhrazuje si provozovatel právo účty zrušit bez náhrady škody, které tím mohou kupujícímu vzniknout.

6. Prodávající může deaktivovat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

8. Uživatel bude informován o změnách na jeho účtu
 
9. Uživatel, vytvořením registrace udělil prodávajícímu souhlas, s poskytováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.                                                                   

NEWSLETTER
Pokud si přejete být informováni o nejnovějších produktech, službách a akčních nabídkách, můžete Společnosti poskytnout svoji e-mailovou adresu, na kterou Vám budou tato obchodní sdělení pravidelně zasílána. 
Odběr obchodních sdělení je kdykoliv možné odhlásit využitím odkazu, který je součástí každého newsletteru. 
Pokud jste stávající zákazník Společnosti, můžete dostávat informace o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu i v případě, že jste formulář pro odběr newsletteru nevyplnili.  Pokud si nepřejete, aby Vám byla taková obchodní sdělení nadále zasílána, můžete rovněž kdykoliv využít jednu z výše uvedených způsobů odhlášení odběru obchodních sdělení. 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Údaje o Vašich nákupech (Vaše objednávky) jsou ukládány do bezpečné databáze a nejsou poskytovány třetím stranám dle zákona číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.
Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření.
Mezi tato opatření patří:
  1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a
  2. technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.
Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí. 

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro Společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Společnost uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů Společnost tyto Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje, které o Vás Společnost získá mohou být předávány [v rámci skupiny [●], tj. propojeným osobám Společnosti;] a třetím osobám („Zpracovatelé“), které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). Společnost předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 

  1. externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti;
  2. poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
  3. poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Společností;
  4. správci Webových stránek.

Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.